Inicio > Mis eListas > aulainf > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 21524 al 21543 
AsuntoAutor
Re: Fwd: Proposta Joan de
(sin asunto) Dr. Joan
ANTIVIRUS Jacint
Re: Fw: Telefónic Jacint
Re: ANTIVIRUS RUIZ ROD
Re: ANTIVIRUS Jacint
1 a 1 i proxys Josep Pu
Re: Fwd: Proposta Josep Pu
Re: Fw: Telefón Joan de
Una bona iniciativ M. Dolor
Ajuda amb filezill Dar韔 C
Re: Ajuda amb file Dr. Joan
Re: Manteniment li Alejandr
Re: Fwd: Proposta Dr. Joan
Re: Manteniment li Dr. Joan
Re: 1 a 1 i proxys Dr. Joan
Clonacio de maquin Joan de
Re: Clonacio de ma Josep Pu
Re: Clonacio de ma Jacint
Re: Clonacio de ma IES Ramo
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
AULAINF
P醙ina principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 21547     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:Re: [aulainf] Fwd: [mcsocis] Proposta de formació pel 1r trimestre 2009-2010
Fecha:Martes, 1 de Septiembre, 2009  20:08:25 (+0200)
Autor:Joan de Gracia <jdegra25 @.....com>

Gracies Jordi ja que jo NO he rebut aquest escrit tot i q ue soc soci des de fa temps i he sigut vicepresident d e l 'aeic.

No crec que es tracti de cap error (a questa excus a ja l'he sentida fa temps).

Demano a la Jun ta mes serie tat a l'hora de fer els enviaments als socis.

Tambeus di re que un curs de 30 hores (90 eur) es pot pagar si la te matica es especifica pero que cursos introductoris NO s'h an de pagar a aquest preu ja que no hi haura ningu.
Fa t emps que l'aeic hauria hagut de cercar d'altres fonts de finan莽ament a banda de la subvencio de Departament.< br>
Per a quan el canvi de rumb de l'associacio? fins quan ha ure m d'aguantar aquesta pantomima?

Falten idees , falta un c anvi d'aires. I ara que la formacio sembla "tocada" qu e l i queda a l'associacio?

Finalment, els curso s que ara va ldran 90 eur. son els mateixos d'aquest estiu.


Joan de Gracia

Jordi Perales <jperales@...> wrote:

>Per si us interessa ...
>
>---------- Missatge re enviat ----- -----
>De: <narcis.castanyer@...>
>Data: 31 / ago st / 2009 09:49
>Assumpte: [mcsocis] Proposta d e formaci 贸 pel 1r trimestre 2009-2010
>Per a: narcis.ca stanyer@g mail.com
>
>
>Has rebut un correu de ht tp://aeic.xtec. cat/
>
>Benvolguts/des,
>
>El di a 27 de juliol a Llei da ens vam reunir la Junta de l'Associaci贸
>pr esidida p el nostre president el Sr. Xavier Be脿.
>
> Un dels punt s que vam tractar va ser el tema de la formaci贸 pel p rim er
>trimestre del curs 2009-2010 i vam acordar contunuar apostant pel Programari
>Lliure.
>
>A partir d'aquest any i els propers, el Departament d'Educaci贸 ha reta lla t
>la subvenci贸 que destinava a la formaci贸 p ermanent de professorat a les
>associacions com la nostr a, per la qual cosa ens veiem condicionats a
>adaptar-no s i en co nseq眉猫ncia a augmentar el preu de la taxa de matricu lac i铆
>dels cursos. El preu ser脿 de 3 鈧/hora a proximada ment, o sigui, que si el
>curs 茅s de 30 hores seran 90 偓/curs. Heu de tenir en compte que el curs no es >podr donar si no hi ha un nombre d'alumnes compr猫s entre 12 i 15.
>
>Per a les persones que s贸n s貌ci es el preu s er脿 d'uns 2鈧/hora aproximadament.
>
>En el moment de fer la inscripci贸 via telem脿tica heu de fer el paga men t del
>curs o cursos que us interessin, a fi de poder fo rmalitzar la inscripci贸. I
>en cas que s'anul 穕i el cu rs s'estudiar脿 la manera de retornar els diners.
>
>El s cursos seran telem脿tics i amb una sessi贸 presencia l o ptativa, no
>obligat貌ria, que es far脿 un diss abte aban s de l'inici del curs. Els cursos
>que pensem o ferir s贸 n:
>
>
>
> 1.
>
> In iciaci贸 al programari de p resentacions (IMPRESS d'OpenOffice) de 30
> ho res
> 2.
>
> Iniciaci贸 al processador de tex t (WRITER de l'OpenOffice) de 20 hores
> 3.
>
> Full de c脿lc ul de L'OpenOffice (30 hores)
> 4.
>
> Iniciaci贸 a la base de dades de l'OpenOffice (30 hores)
> 5.
>
> Creaci贸 d'activitats interactives en l'e ntorn WEB (LIM) de 30 hores
> 6.
>
> Moodle nivell inicial (20 hores)
> 7.
>
> Moodle nivell b脿sic (30 hor es)
> 8.
>
> Moodle nivell mitj (30 hores)
> 9.
>
> Moodle nivell avan莽at (30 hores)
> 10.
>
> Iniciaci贸 a recursos web (30 hores)
> 11.
>
> GOOGLE tools for teachers (30 hores)
> 12.
>
> INKSCAPE (dibuix vectorial) de 20 hores
> 13.
>
> Linkat nivell inicial 30 hores
>
>
>
>Properamne t rebreu m茅s informaci贸; dates d'inscripci贸, desenv olu pament dels
>cursos, etc,...
>
>La sec retaria,
>
>Si tens algun dubte pots contactar amb l'AEIC <presid encia. aeic@...>
>> br> >
>
>--
>J ordi Perales
>http://w ww.jordiperales.com
>http://rimemberguen.blogspot .com/
>
>
>-~------------------------------------- ----------- --------------------~-
>Consultas recomendadas: < br> >
>* C omercio electr贸nico: http://egrupos.net/hs/22
>* Duplic aci贸n de CDs: http://egrupos.net/hs/38
>* Serv icios de Hosting: http://egrupos.net/hs/59
>-~---------- --------- -------------------------------------------------~- >
> -~---------------------------------------------------- --- -------------~-
>CREA GRATIS TU PROPIA RED SOCI AL DE CON TENIDOS
>O participa en las muchas ya creadas. ¡Es lo 簂timo, es 煤til y divertido!
>¿A qu茅 esperas ? Visita ya mismo http://es.corank.com/
>--~------------ --------- ---------------------------------------------~--
>
>
> +----------------------------------------------------- --- -----------+
>AEIC (Associaci贸 d'Ensenyants d' Inform脿t ica de Catalunya)
>http://www.aeic.es
>ENSE NYAMENT I IN FORM脌TICA
>1. Per un programari lliure i en cat al脿
>2 . M铆nims garantits en el curr铆culum de l'alumnat < br> >3. F ormaci贸 professorat en el Centre, segons necessitat s
>4 . Millora equipaments (Internet i dotacions centres)
>5. Suport t猫cnic i reconeixement coordinadors/es d'info rm 爐ica
>+----------------------------------------- ------- --------------+
>| Participa als F貌rums d'Info rm脿tica de Centres de l'AEIC! |
>| |
>| - F貌r um genera l: http://www.elistas.net/foro/aulainf |
>| - F 瞨um ofim脿tica: http://www.elistas.net/foro/oficentre s |
>+----------------------------------------- --------- ------------+
>
>*************************** *********** *************************
>Per donar-te de baix a, envia un missatge a
>aulainf-baja@...
>Pe r obtenir aj uda, visita http://www.eListas.net/lista/aulainf
>Ens tr obar脿s a http://www.aeic.es
>***************** ********* *************************************