Inicio > Mis eListas > aulainf > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 21262 al 21281 
AsuntoAutor
Re: Canvis a l'ADS Josep Al
Presentació de la Joan
Re: Canvis a l'ADS amacias4
Ja tenim nou domin Joan
Re: Canvis a l'ADS Antoni U
La llista: eltermo Dr. Joan
Nous posts al bloc Joan
Recursos interessa Joan
Enquesta sobre les Dr. Joan
Fwd: Noves publica =?UTF-8?
El que costa insta Dr. Joan
RV: L'Heura ha sor Dr. Joan
=?UTF-8?Q?Podeu_fe =?UTF-8?
Re: Enquesta sobre Josep Me
Assemblea aeic 200 Dr. Joan
Re: Assemblea aeic fvalbano
RE: Re: Assemblea Dr. Joan
Re: Re: Assemblea Sergi Tu
RE: Re: Assemblea Dr. Joan
No he vist cap opi Dr. Joan
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
AULAINF
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 21266     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[aulainf] Festa de llançament de la Ubuntu Jaunty Jackalope. Crida a la participació
Fecha:Martes, 24 de Marzo, 2009  19:22:17 (+0100)
Autor:Sergi Tur Badenas <sergi.tur @...edu>

Benvolguts/Benvolgudes,

Us fem arribar la següent info rmació, que estem convençuts que serà del
vost re interè s, i us demanem que si us plau en feu la màxima difusi ó
possible.

Cordialment,

L'eq uip d'Ubuntu en català

=========================================== =========== ============
Festa de llançament de la U buntu 9.0 4 Jaunty Jackalope
============================ ========= =============================

Crida a l a Participació
Març de 2009
*Dates : Tarda del divendres 8 de maig i tot el dissabte 9 de ma ig de 2009.
*Lloc: IES Nicolau Copèrnic
Torrent del Batlle,10. Can Boada.
Terrassa (08 225) Barc elona.
*Inscripció: gratuïta (a les 100 primere s inscrip cions s'inclou dinar i
samarreta). Disponible properame nt a la wiki de l'esdeveniment
*Wiki: https://w iki.ubunt u.com/CatalanTeam/JauntyJackalope
*Contacte: rc arreras@u buntu.cat

Què és una festa de llançament? < br> ----------- --------------------

Cada 6 mesos, Ubuntu llança una n ova versió del seu sistema operatiu.
El proper dia 23 d' abril de 2009 sortirà la versió 9.04 de la
dis tribució GNU/Linux Ubuntu.

Per a celebrar aquest es deveniment, la comunitat d'usuaris d'Ubuntu en
català, org anitzarà una Festa (Release Party).

Aquestes festes les organit zen per tot el món els grups locals (LoCo
Team s) d'Ubun tu.

Com participar-hi?
-------------- ----

1) Assis tint-hi: són obertes a tothom i gratuïtes.

2) Proposan t una xerrada, taller o activitat.

3) Apun tant-se a un grup de treball
(https://wiki.ubuntu.com/Cata lanTeam/J auntyJackalope#Grups%20de%20treball)

4) Pa trocinant la Festa

Quins temes s'hi tractaran?
--- --------------- ---------

Temes relacionats amb el program ari i la cul tura lliure. Es prioritzaran
els temes més rel acionats amb el sistema operatiu Ubuntu.

Com estar i nformats?
--------------------
* Consulteu la wiki de l'e sdevenime nt
(https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Jaunty Jackalope )

Qui les organitza?
---------------- --

L'equip lo cal i la comunitat d'Ubuntu en català
(https:/ /wiki.ubu ntu.com/CatalanTeam) conjuntament
amb l'IES Nic olau Copè rnic (http://www.iescopernic.com).

Podeu c onsultar la llista completa de persones que col·laboren en
l'organi tzació a la wiki de la Festa
(https://wiki.ubu ntu.com/C atalanTeam/JauntyJackalope).

Qui les patroc ina?
----- -------------
* IES Nicolau Copèrnic