Inicio > Mis eListas > aulainf > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 21222 al 21241 
AsuntoAutor
Re: redireccionar Antoni U
Re: redireccionar Carlos R
Re: redireccionar josep as
agora: missatges e Anna Cru
Re: agora: missatg angels
Re: Re: agora: mis Anna Cru
Re: Re: agora: mis anna luq
gestor de contingu nmasmart
Re: gestor de cont Antoni U
Re: gestor de cont Narcis M
Trobada dia 28 - S Joan
Estandards oberts Joan
RE: Estandards obe Joan
Bona acollida de l Dr. Joan
Re: Trobada dia 28 IES Magr
Servidor web al ce IES Magr
RE: Servidor web a Dr. Joan
Trobada dia 28: PA Dr. Joan
El corrector ortog Joan
Re: El corrector o Josep Ma
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
AULAINF
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 21266     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[aulainf] Festa de llançament de la Ubuntu Jaunty Jackalope. Crida a la participació
Fecha:Martes, 24 de Marzo, 2009  19:22:17 (+0100)
Autor:Sergi Tur Badenas <sergi.tur @...edu>

Benvolguts/Benvolgudes,

Us fem arribar la següent info rmació, que estem convençuts que serà del
vost re interè s, i us demanem que si us plau en feu la màxima difusi ó
possible.

Cordialment,

L'eq uip d'Ubuntu en català

=========================================== =========== ============
Festa de llançament de la U buntu 9.0 4 Jaunty Jackalope
============================ ========= =============================

Crida a l a Participació
Març de 2009
*Dates : Tarda del divendres 8 de maig i tot el dissabte 9 de ma ig de 2009.
*Lloc: IES Nicolau Copèrnic
Torrent del Batlle,10. Can Boada.
Terrassa (08 225) Barc elona.
*Inscripció: gratuïta (a les 100 primere s inscrip cions s'inclou dinar i
samarreta). Disponible properame nt a la wiki de l'esdeveniment
*Wiki: https://w iki.ubunt u.com/CatalanTeam/JauntyJackalope
*Contacte: rc arreras@u buntu.cat

Què és una festa de llançament? < br> ----------- --------------------

Cada 6 mesos, Ubuntu llança una n ova versió del seu sistema operatiu.
El proper dia 23 d' abril de 2009 sortirà la versió 9.04 de la
dis tribució GNU/Linux Ubuntu.

Per a celebrar aquest es deveniment, la comunitat d'usuaris d'Ubuntu en
català, org anitzarà una Festa (Release Party).

Aquestes festes les organit zen per tot el món els grups locals (LoCo
Team s) d'Ubun tu.

Com participar-hi?
-------------- ----

1) Assis tint-hi: són obertes a tothom i gratuïtes.

2) Proposan t una xerrada, taller o activitat.

3) Apun tant-se a un grup de treball
(https://wiki.ubuntu.com/Cata lanTeam/J auntyJackalope#Grups%20de%20treball)

4) Pa trocinant la Festa

Quins temes s'hi tractaran?
--- --------------- ---------

Temes relacionats amb el program ari i la cul tura lliure. Es prioritzaran
els temes més rel acionats amb el sistema operatiu Ubuntu.

Com estar i nformats?
--------------------
* Consulteu la wiki de l'e sdevenime nt
(https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Jaunty Jackalope )

Qui les organitza?
---------------- --

L'equip lo cal i la comunitat d'Ubuntu en català
(https:/ /wiki.ubu ntu.com/CatalanTeam) conjuntament
amb l'IES Nic olau Copè rnic (http://www.iescopernic.com).

Podeu c onsultar la llista completa de persones que col·laboren en
l'organi tzació a la wiki de la Festa
(https://wiki.ubu ntu.com/C atalanTeam/JauntyJackalope).

Qui les patroc ina?
----- -------------
* IES Nicolau Copèrnic