Inicio > Mis eListas > aulainf > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 21005 al 21024 
AsuntoAutor
Re: Linkat, fiasco Josep Pu
Linkat, un fiasco? Dr. Joan
Re: Linkat, un fia Josep Pu
Re: Linkat, un fia Sergi Tu
Clonar sistemes Fr Josep Pu
Re: Linkat, un fia Josep Pu
Re: Linkat, un fia Jordi Ma
Linkat, un fiasco? Dr. Joan
Re: Linkat, un fia Sergi Tu
Re: Linkat, un fia Sergi Tu
Re: Linkat, un fia Sergi Tu
Re: Linkat, un fia Josep Pu
Re: Linkat, un fia Dr. Joan
Re: Linkat, un fia Josep Pu
Re: Linkat, un fia Jordi Ma
Re: Linkat, un fia Manel So
Re: Linkat, un fia Josep Pu
Xerrada sobre guif Sergi Tu
Novetats Linkat (o Dr. Joan
Novetats Linkat Joan
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
AULAINF
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 21037     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:Re: [aulainf] Linkat, un fiasco?
Fecha:Viernes, 30 de Enero, 2009  08:30:06 (+0100)
Autor:Sergi Tur Badenas <sergi.tur @...edu>
En respuesta a:Mensaje 21034 (escrito por Jordi Massaguer Pla)

En/na Jordi Massaguer Pla ha escrit:
>
> > Hola de no u!
> >
> > Em sap greu que els que no est iguem totalm ent d'acord amb la imposició
> > de
> > LinKat com a s.o. en els Centres sempre siguem estigmatitzats, pos ant
> > en
> > dubte la nostra professional itat.
> >
> > Històricament, la humanitat ha fet moltes barbar ita ts en nom de la
> > moral i
> > de l'ètic a ...
> >
> > A reveure,
>
> Hola Josep,
>
> les solucions del linkat (configuracions, programes) també es po den
> utilitzar en altres sistemes (Ubuntu, Debian, ...) . Pe nso que el
> problema està en donar-hi suport oficial. Donar suport a moltes distros
> és car, si aqu est supor t es vol fer mitjançant contracte amb empreses.
> Ho di c per experiència.

Un model possible ser ia:

1) sup ort de T-systems només per a una o certes distribucio ns (a poder
ser seria millor alguna de les més u tilitzade s i no pas una de pròpia).
O al menys entendr e una dis tro pròpia com nomes un conjunt de programari
i utilit zar una distro famosa de base.

2) suport i dinamitzaci ó de l'ús del PL en multiplataforma.

3) Suport moral per a tota la resta de la comunitat: canviar el nom d el
projecte i els objectius per tal que això que di clar. Obrir forums,
wikis i altres mecanismes per a fomentar la participació.

De fet, actualment la te ndència és que cada cop els centres tinguin més
indepen dència, sempre sota el paraigües d'unes directrius generals. Cre c
que un model com el proposat quadre més que el de la "imposició" d'una
distro.

>
> El que és una pen a és que no s'hagi aconseguit sumar esforços ja qu e,
> pel que em diuen, hi ha moltes coses molt ben fetes e n m olts centres en
> programari lliure que no són necessà riament linkat, i per això no deixen
> de ser important s ni menys valuoses.

+1--
Sergi Tur http://a cacha.dyndns.org/mediawiki