Inicio > Mis eListas > aulainf > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 20985 al 21004 
AsuntoAutor
Re: Havia de passa Sergi Tu
Dades per configur Dr. Joan
Software Libre: =? Dr. Joan
Eines que ajuden Josep Me
Re: Eines que ajud Jacint
Re: Eines que ajud Josep Me
Re: Software Libre mcaste25
Re: Eines que ajud Josep Pu
Re: Eines que ajud IES Magr
Re: Eines que ajud Josep Pu
Afecta a la linkat Enric Bu
Re: Afecta a la li Dr. Joan
Multi Sesiones de Dr. Joan
Voleu Yuuguu? (Tre Dr. Joan
GrÓcies per no ten Josep Me
Saga als premis fi Dr. Joan
Re: Saga als premi Jordi Fo
Re:Saga als premis Dr. Joan
L'expedient de reg Dr. Joan
Linkat, fiasco? IES Magr
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
AULAINF
Pßgina principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 21036     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:Re: [aulainf] Linkat, un fiasco?
Fecha:Viernes, 30 de Enero, 2009  08:23:06 (+0100)
Autor:Sergi Tur Badenas <sergi.tur @...edu>

En/na Josep Pujadas i Jubany ha escrit:
>
> Hola de no u!
>
> Em sap greu que els que no estiguem totalment d 'acord amb la imposició de
> LinKat com a s.o. en els Ce ntres sempre siguem estigmatitzats, posant en
> dubte la nostra professionalitat.
>

0: Res mé s lluny de la m eva intenció que posar en dubte la teva
profes sionalita t. No et conec personalment per˛ per les teves
aportaci ons a la llista m'ensumo que de professional n'ets bas tan t.

1: Jo no he escrit Linkat en el meu mis satge en cap moment. Tampoc estic
d'acord en algunes qŘest ions sobr e la Linkat, per˛ d'aix˛ a no estar
d'acord am b el prog ramari lliure hi ha un gran pas.

2: Estic completament d'acord amb tu en que el Departament s'hauria de < br> centr ar els seus esforšos en les aplicacions de codi lliure ,
multiplataforma i en catalÓ. Tenint en compte é s clar, q ue tal i com
estÓ Windows actualment, Linux co m a S.O. és el que més s'apropa a
aquestes necessitats. < br>
3: Em sap greu que no és pugi parlar de llibertat sense que en seguida
algú se senti atacat i parli de impos icions. E m sap greu que gent que
encara no utilitzi pro gramari l liure parli de no voler haver de suportar
la i mposició del PL. La pregunta és: hi ara no li estan imposant re s?
una mica contradictori

5: A l'hora de criticar la Li nkat, crec que hauríem de separar aquestes
crí tiques re specte al programari lliure. El PL és bo per˛ no ho
sol uciona tot. Possiblement els problemes de la Linkat só n p roblemes
típics del departament (de Educació) al que tr eballem. Molts cops s'ha
parlat de que fins i tot des d e el propi Departament, molta gent esta
morta de ganes de que la Linkat no funciona per tal de poder dir: veg eu
com aix˛ del PL no és vÓlid?

4: De ve ritat creus que la Linkat és una imposició? Jo no he vist cap
llei o n orma on obligui a utilitzar-la. Conec un munt de centr es que
treballem amb PL i no precisament molts ho fan amb Linkat. De fet,
normalment els centres que més assumit tenen el tema del PL precisament
no treballen en Linkat (ho han fet sota la seva lliure elecció).

5: De verit at us sentiu estigmatitzats els usuaris de Windows? Re alm ent
no ho entenc. Si (desgraciadament ;-)) sou una majo ria! Us trobeu els
usuaris de Windows donant e xplicacio ns contínuament de perquŔ utilitzeu
Windows? J o crec qu e aix˛ ens passa més als usuaris de PL

> Hist˛ricamen t, la humanitat ha fet moltes barbaritats en nom de la
> moral i de l'Ŕtica ...

Home! En tot ca s voldrÓs di r en nom de la falsa moral! Em sembla una
mica demag˛gi c que comparis el PL amb, per exemple, el que han fe t
a lgunes religions hist˛ricament.Que jo sÓpiga, encara n o c ˛nec de cap
cas on el PL així suposat un gran mal per a la humanitat. Diria que de
fet de moment és t ot el con trari.

I si en algun moment el PL provoca un desastre d'aquest tipus, no creieu
que segurament serÓ problema d'una mala aplicació/tergiversació de la
filosof ia.

Jo demanaria que reflexionéssim de perquŔ és crea un f lam e [1] cada cop
que algú proposa el PL com una alternati va en aquesta llista.

Algú podria dir que aquesta no é s la llista adequada per parlar
d'aquests teme s. Per˛ é s que l'altre llista desgraciadament s'anomena
Linux i com ja s'haveu no és el mateix Linux que PL (el PL és que lcom
més ampli).

Salutacions,

[1] http://es.wikip edia.org/wiki/Flamer


--
Sergi Tur http://acacha.dy ndns.org/mediawiki