Inicio > Mis eListas > aulainf > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 20985 al 21004 
AsuntoAutor
Re: Havia de passa Sergi Tu
Dades per configur Dr. Joan
Software Libre: =? Dr. Joan
Eines que ajuden Josep Me
Re: Eines que ajud Jacint
Re: Eines que ajud Josep Me
Re: Software Libre mcaste25
Re: Eines que ajud Josep Pu
Re: Eines que ajud IES Magr
Re: Eines que ajud Josep Pu
Afecta a la linkat Enric Bu
Re: Afecta a la li Dr. Joan
Multi Sesiones de Dr. Joan
Voleu Yuuguu? (Tre Dr. Joan
Grācies per no ten Josep Me
Saga als premis fi Dr. Joan
Re: Saga als premi Jordi Fo
Re:Saga als premis Dr. Joan
L'expedient de reg Dr. Joan
Linkat, fiasco? IES Magr
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
AULAINF
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 21008     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:Re: [aulainf] Havia de passar ;)
Fecha:Domingo, 11 de Enero, 2009  12:26:20 (+0100)
Autor:Sergi Tur Badenas <sergi.tur @...edu>

En/na Pau Cabot ha escrit:

>
> Com a conclusió del t ema, m'ha agradat molt la visió del company Josep > Puja das que comenta que anam clarament cap a un futur on l 'es cola
> proveīrā de connexió a Internet sota un cert cont rol i on cadascú durā
> el seu /trasto/ i per t ant, les classes s'hauran d'anar pensant de cada
> vegad a més amb eines web o bé multiplataforma.

Jo també hi estic for įa d'acord que aixō pot ser el futur. Perō de
moment, c al que vigileu i analitzeu tranquilˇlament si aquest é s e l
vostre present.

El que vull dir és que per exemple en el meu cas el tema dels portātils
és un ma ldecap i el del WIFI també. Sóc professor de cicles
d'i nformātic a i el problema dels sistemes que no són propis del ce ntr e
(com portātils o discs durs extraibles propi etat dels alumnes) és que no
sempre estan en condicions de poder comenįar a fer classe.

El problema és que el portātil no s'utilitza només per a fer classes i
sovin t estas m és temps preparant l'entorn de treball, instalˇlant
apl icacions o sistemes operatius o solucionant problemes del s alumnes
que no pas impartint la classe.

A més actu alment no tot es pot fer des de la web i estem desgrac iad ament
molt lluny de la multiplataforma real. U na cosa é s utilitzat les TIC com
Internet i poca cosa m és i un a ltre cosa és fer formació per exemple en
infor mātica, s istemes operatius, xarxes, etc.

Salutacio ns,

Sergi Tur