Inicio > Mis eListas > aulainf > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 20835 al 20854 
AsuntoAutor
Re: saga control d Victor C
xtec aturada Pep Nogu
Re: xtec aturada IES Magr
Re: Llapissos USB Josep Pu
Re: Llapissos USB Carlos R
RE: RE: Aquesta ll Josep Pu
Re: xtec aturada Josep Pu
Re: Llapissos USB Camilo -
Re: Exe-learning, =?UTF-8?
RE: RE: Aquesta ll Dr. Joan
RE: Llapissos USB Dr. Joan
RE: Llapissos USB Dr. Joan
Re: Llapissos USB Darío C
eyeOS per a escole Jordi Pe
Re: Llapissos USB Jacint
Re: saga control d camat3
Re: saga control d Sergi Tu
Re: Llapissos USB =?utf-8?
Re: Llapissos USB Josep Pu
Re: saga control d Josep Pu
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
AULAINF
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 20873     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:Re: [aulainf] saga control de faltes
Fecha:Lunes, 17 de Noviembre, 2008  14:17:48 (+0100)
Autor:Sergi Tur Badenas <sergi.tur @...edu>
En respuesta a:Mensaje 20872 (escrito por camat3)

En/na camat3@... ha escrit:
> Sobre el tem a de les incidències (faltes). Després de quedar en ridícul dav ant de tot el professorat defensant que calia posar les f alt es al Saga i després de la ineficàcia d'aquest program a c om de la gent que està duent a terme el programa, el n ost re institut hem invertit amb PDA's per tot el professo rat amb el ÀMIC. Des d'aquest setembre podem donar qualse vol estadística personalitzada de les faltes de l'alumnat a tots els pares que ens ho demanen, a més a més, els pr ofe ssors inclouen frases durant les classes que surten a l'e xpedient de l'alumnat. Ha estat la solució, cara, però ha anat oli amb un llum.
>
> La pregunta que ens hem de fer és: cal gastar-nos diners del mateix departament per contractar un programa paral·lel al del mateix depart ame nt? Si reuníssim els diners que ens gastem els institu ts, no els podríen invertir en un Saga NOU que funcioni i qu e els que el programen no siguin becaris sinó gent pro fes sional que realment saben com cal programar-ho?

Estic d'acord amb tú. El departament hauria d'invertir en cr ear un
programari comú per a tothom que solucione s aquest problema. A més el
programari hauria de ser Op en Source i modulable de forma que els
Instituts el pog uessin mo dificar/adaptar, o contractar a tercers per a
f er-ho.

Un altre tema és els dels becaris... Per a més INRI pel que se el
projecte SAGA no el porten precisam ent becar is... De fet potser si ho
portessin uns becari s aniria millor ;-) (en moltes empreses, sobretot
assoc iades a " lo públic", qui més treballa són els becaris).